KONTAKTY, CÍLE A ZÁSADY KLUBU


Korespondenční adresa - Filipínského 32, 615 00 BRNO

Kontaktní osoba - Hana Peloušková 

   - tel: +420 608 740 

   - e-mail - pelouskova@ped.muni.cz

Webmaster - Pavlína Kořínková 

   - tel: +420 732 183 128

   - e-mail: korinkova.pavlina@gmail.com  

Klub si klade za cíl:

   - sdružovat zájemce o podporu chovu ruských modrých koček a udržení jejich charakteristických rysů

   - prezentovat toto plemeno mezi zájemci o chovatelství

   - informovat veřejnost o ušlechtilosti tohoto méně početného plemene

   - podporovat spolupráci a výměnu informací mezi chovateli jak z tuzemska, tak i ze zahraničí

   - zlepšování kvality ruských modrých koček (přiblížení se standardu)

   - poskytnutí poradenského zázemí chovatelům

   - propagace plemene

Členové klubu budou respektovat zásady:

   - dodržování chovatelského řádu https://www.schk.cz/chovatelsky-rad-schk.html

   - vytvoření optimálních podmínek pro chov koček (prostředí, všestranná péče)

   - chov pouze na kočkách bez přítomnosti vloh pro siamské zbarvení (colorpoint)

   - chov pouze na kočkách, které odpovídají standardu FIFE

   - pečlivý výběr chovného páru

   - pečlivý výběr koťat pro chov